Назад

Кампания „Бдителни родители“

Кампанията „Бдителни родители“ обръща внимание върху ключовата роля на родителската бдителност в закрилата на децата от онлайн заплахите.

Посланията на кампанията се фокусират върху проблема със съблазняването на деца в Интернет. Това е явление, изразяващо се в манипулация с цел скланяне на детето към създаване на материали с еротичен характер, а понякога и поканването му на среща с цел сексуална злоупотреба. Извършителите избират за свои жертви обикновено деца, нуждаещи се от внимание, положителна оценка, признаване на собствената им стойност и справящи се сами с проблемите си. Привидната подкрепа спрямо детето от страна на извършителя се превръща често в механизъм за въвличане в опасни отношения.

Деца, чиито родители намират време за разговор, наблюдават внимателно поведението им, съумяват да забележат техните нужди и влизат компетентно в положението им, са изложени в много по-малка степен на манипулации, в т. ч. и в мрежата. Ето защо мотото на кампанията е: „Родителството е предизвикателство. Внимавай да не пропуснеш нещо“, а материалите, съпровождащи акцията – брошура, Интернет страница, статии в пресата и Интернет, както и сценарии на занятия – показват какво представлява бдителното родителство.

Кампанията „Бдителни родители“ се реализира с помощта на фондация „Empowering children foundation“ и Институт по социални дейности и практики. Дейностите се съфинансират от Фондация OУK.

Главен елемент на кампанията е пълнометражен клип (105 сек), поместен в мрежата, както и 30-секундната му версия.

Къде да търсим помощ?

ПОЛИЦИЯ

Когато знаем или подозираме, че нашето дете е обект на съблазняване в мрежата, следва да се обърнем към полицията или прокуратурата, като внесем заявление, в което да изложим подозренията си за извършвано престъпление. Заявлението следва да съдържа възможно най-подробна информация за ситуацията, в която е попаднало детето ни. Към заявлението следва да приложим всички налични улики за съблазняването – копие на разговорите (екранни снимки/скрийншотове), снимки или препратки (линкове) към страниците, които детето е разглеждало.

Родителят, като представител на малолетното дете, има право на достъп до документи от преписката по производството, да участва в дейностите, да назначи пълномощник във връзка с делото и да обжалва актовете на органа, водещ производството. Може също така да се включи в производството в качеството си на т. нар. частен обвинител, т. е. лице, което може да действа успоредно с прокурора и има подобни права.

124 123

124 123 (14/15 ст., независимо от продължителността на разговора) е телефон за информация за рисковете при подрастващи, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях. Консултантите предоставят обща информация и оказват подкрепа в ситуации на риск при подрастващи в Интернет. Консултациите са подходящи за деца, млади хора и възрастни, полагащи грижи за деца (родители, учители и други професионалисти). По всяко време можете да се свържете с консултантчрез имейл : Helpline@online.bg

116 111

116 111 е денонощен телефон за безплатна анонимна телефонна помощ за деца и младежи, техните родители, близки, както и към граждани. Той е на разположение на деца, нуждаещи се от подкрепа, грижа и закрила. Осигурява на обаждащите се възможност за разговор на важни за тях теми и за контакт в трудни ситуации.